Efekt neposredne blizine u kontekstu pretilosti kod djece

Master thesis Croatian OPEN
Čulić, Ana;
(2015)
  • Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Psychology.
  • Subject: efekt neposredne blizine | pretilost kod djece | predrasude | hipoteza kontakta | izbor partnera za igru kod djece | mere proximity effect | obesity in children | prejudice | contact hypothesis | child playmate choice | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. | SOCIAL SCIENCES. Psychology.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postoji li kod djece razlika u procjeni preferencije druženja s određenim djetetom ovisno o tjelesnoj težini procjenjivanog djeteta. Također, ispitano je hoće li grupa djece od strane ispitanika biti preferirana za druženje onoliko... View more
Share - Bookmark