Utjecaj morala na odgoj: dodirne točke izmneđu odabranih teorija odgoja od antike do suvremenih dana

Master thesis Croatian OPEN
Sanković Ivančić, Martina;
(2017)
  • Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Philosophy.
  • Subject: filozofija odgoja | moral | briga o sebi | Sokrat | Aristotel | Platon | Rousseau | Whitehead | Dewey | philosophy of education | morality | care of the self | Socrates | Aritotle | Plato | HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filozofija. | HUMANISTIC SCIENCES. Philosophy.

Kada koristimo riječ podučavati vezano za neko područje, pretpostavljamo za cilj usvajanje onoga što podučavamo. U području odgoja nailazimo na problem: kako podučavati ono što smatramo moralno poželjnim ponašanjem i kako definirati dobro ponašanje? Definiranje pojma do... View more
Share - Bookmark