Žene u slikarstvu impresionizma na prijelazu stoljeća - primjer Slave Raškaj

Bachelor thesis Croatian OPEN
Mačečević, Iva;
(2016)
  • Publisher: University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Art History.
  • Subject: Slava Raškaj | impresionizam | prijelaz stoljeća | ženska umjetnost | francuska umjetnost | 19. stoljeće | HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest umjetnosti. | HUMANISTIC SCIENCES. History of Art.

U radu se predstavlja kratak pregled ženskog položaja u povijesti umjetnosti te se izdvaja pozicija žena i ženskog slikarstva na prijelazu stoljeća. Ističu se četiri impresionistice, njihov život i kako je to utjecalo na njihov opus. Izdvojeni su pojedini radovi u opusi... View more
Share - Bookmark