publication . Article . 2010

Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу підприємства

Семенов, А. Г.; Шарко, А. І.; Semenov, A.; Sharko, A.;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: КНТУ
  • Country: Ukraine
Abstract
Розглянуто особливості сучасного процесу вдосконалення кадрового потенціалу підприємства, а саме: розширення повноважень виконавців на місцях і зміни форми контролю; спільне прийняття рішень, створення атмосфери довіри в колективі, розвиток механізмів планування кар’єри для ведучих працівників, комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв’язку із стратегічними установами підприємства; створення корпоративної культури інноваційного типу. The features of modern process of improvement of skilled potential of enterprise are considered, namely: expansions of plenary powers of performers on places and change of control form; joint accep...
Subjects
free text keywords: кадровий потенціал, стратегічне планування, кадри, планування розвитку кадрів
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue