publication . Bachelor thesis . 2016

ROAD JUNCTIONS - RECONSTRUCTION OF STANDARD INTERSECTION INTO ROUNDABOUT IN GOSPIĆ

Rupčić, Ante;
Open Access Croatian
  • Published: 12 Jul 2016
  • Publisher: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću. Prometni odjel.
  • Country: Croatia
Abstract
Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižju te je puni naziv teme: prijedlog rješenja za rekonstrukciju klasičnog u kružno raskrižje na raskrižju ulica bana Josipa Jelačića – popa Marka Mesića. U završnom radu istaknuti su nedostaci i nepravilnosti u signalizaciji i geometriji raskrižja, te je predloženo rješenje kojim bi se poboljšala protočnost i sigurnost raskrižja. Cilj rada je dati pregled mjera i aktivnosti, primjenom kojih bi s...
Subjects
free text keywords: rekonstrukcija, kružna raskrižja, sigurnost prometa, propusnost, signalizacija, reconstruction, roundabouts, traffic safety, permeability, signalling, TEHNIČKE ZNANOSTI. Temeljne tehničke znanosti., TECHNICAL SCIENCES. Basic Technical Sciences., TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Cestovni i željeznički promet., TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Road and Rail Transport.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2016

ROAD JUNCTIONS - RECONSTRUCTION OF STANDARD INTERSECTION INTO ROUNDABOUT IN GOSPIĆ

Rupčić, Ante;