CESTOVNA ČVORIŠTA - REKONSTRUKCIJA KLASIČNOG U KRUŽNO RASKRŽJE U GOSPIĆU

Bachelor thesis Croatian OPEN
Rupčić, Ante;
(2016)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Transport department.
  • Subject: rekonstrukcija | kružna raskrižja | sigurnost prometa | propusnost | signalizacija | reconstruction | roundabouts | traffic safety | permeability | signalling | TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Cestovni i željeznički promet. | TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Road and Rail Transport.

Primjena kružnih raskrižja u gradovima nalazi svoju opravdanost na mjestima smanjene sigurnosti u odvijanju prometa ili na mjestima nezadovoljavajuće protočnosti prometa. Tema ovog završnog rada vezana je za povećanje protočnosti i poboljšanje sigurnosti pro... View more
Share - Bookmark