Portofolio strategija

Bachelor thesis Croatian OPEN
Bujan, Petra;
(2016)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Business department.
  • Subject: strategija | portofolijo strategija | portofolio matrica | strategy | portfolio strategy | portfolio matrix | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. | SOCIAL SCIENCES. Economics.

Tema ovog rada je Portofolio strategija. Kao takav, rad obrađuje strategiju kao pojam, strateški menadžment, proces izrade i provedbe strategije te strategijsko planiranje. Također, u radu je obrađeno pet generičkih konkurentskih strategija koje su izuzetno bitne za usp... View more
Share - Bookmark