Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca

Bachelor thesis Croatian OPEN
Kostelac, Zdenka;
(2018)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić.
  • Subject: planiranje | turistička zajednica | turistička destinacija | resursi | turizam | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. | SOCIAL SCIENCES. Economics.

U ovom radu dan je prikaz planiranja kao prve funkcije menadţmenta. Izdvojena je važna funkcija planiranja kao formalni proces utvrđivanja vizije, misije i ciljeva poduzeća, kao i izbor adekvatnih strategija za ostvarenje ciljeva. Turistiĉke zajednice osnivaju se kao ne... View more
Share - Bookmark