publication . Bachelor thesis . 2018

Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca

Kostelac, Zdenka;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću.
  • Country: Croatia
Abstract
U ovom radu dan je prikaz planiranja kao prve funkcije menadţmenta. Izdvojena je važna funkcija planiranja kao formalni proces utvrđivanja vizije, misije i ciljeva poduzeća, kao i izbor adekvatnih strategija za ostvarenje ciljeva. Turistiĉke zajednice osnivaju se kao neprofitne organizacije a njihov rad određen je Zakonom u turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Planiranjem u turistiĉkim zajednicama utvrđuju se kljuĉni ciljevi turistiĉke promidţbe, a polazište je u osnovnim i posebnim ciljevima turistiĉkih zajednica prema razinama organiziranja. Za planiranje u turistiĉkim zajednicama zaduţen je direktor koji ujedno obnaša ekspertizu menadţera. ...
Subjects
free text keywords: planiranje, turistička zajednica, turistička destinacija, resursi, turizam, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija., SOCIAL SCIENCES. Economics.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue