Oblik pravnog posla

Bachelor thesis Croatian OPEN
Strika, Ivana;
(2016)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Administrative department.
  • Subject: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pravo. Građansko pravo i građansko procesno pravo. | SOCIAL SCIENCES. Law. Civil Law and Civil Procedural Law. | pravni posao | oporuka | ugovor o kupoprodaji | ugovor o darovanju | ugovor o doživotnom uzdržavanju | elektronički način komuniciranja | legal work | will | contract of sale | deed of gift | contract of lifelong maintenance | electronic method of communication

Tema ovog završnog rada je oblik pravnog posla. Rad obuhvaća slijedeća poglavlja: pojam pravnog posla, podjela, obilježja te oblike pravnog posla u pravnoj teoriji, ali i u sudskoj praksi kao što su oblici jednostranih pravnih poslova od različitih vrsta oporuka. ... View more
Share - Bookmark