Motivacija- pojam i temeljne pretpostavke

Bachelor thesis Croatian OPEN
Pešut, Mirela;
(2015)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Business department.
  • Subject: motivacija | motivator | motivacijske tehnike | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. | SOCIAL SCIENCES. Economics.

Upravljanje i razvoj ljudskih resursa postaje sve značajnije zbog novog mjesta i uloge čovjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Jedan od ključnih čimbenika upravljanja ljudskim resursima ali i faktor uspješnog poslovanja je motivacija zaposlenik... View more
Share - Bookmark