publication . Bachelor thesis . 2017

INTELIGENTNA TRANSPORTNA SREDSTVA U FUNKCIJI RACIONALIZACIJE CESTOVNOG PROMETA

Dujmović, Viktorija;
Open Access Croatian
  • Published: 25 Sep 2017
  • Publisher: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću. Prometni odjel.
  • Country: Croatia
Abstract
Inteligentna transportna sredstva imaju značenje novoga kritičnog pojma koji mijenja pristup i trend razvoja prometne znanosti i tehnologije transporta. Paralelno teče i razvoj inteligentnih vozila, koja svojim novim svojstvima značajno unaprjeĎuju sigurnost, učinkovitost i udobnost voţnje. Temeljna zamisao ITS-a je uspješno rješavanje problema odvijanja prometa i obavljanja transporta ljudi, roba i informacija u korelaciji s razvojem prometne znanosti i tehnologije. ITS unutar pojedinih područja pruţa usluge informiranja, upravljanja prometom i operacijama te usluge kojima se poboljšava operativna sigurnost vozila. Razvoj ITS inţenjerstva se temelji na spoznaja...
Subjects
free text keywords: inteligentna, transportna, sredstva, vozila, tehnologija, intelligent, transport, vehicles, technology, TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Cestovni i željeznički promet., TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Road and Rail Transport., TEHNIČKE ZNANOSTI. Temeljne tehničke znanosti., TECHNICAL SCIENCES. Basic Technical Sciences.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue