Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnog prometa

Bachelor thesis Croatian OPEN
Dujmović, Viktorija;
(2017)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Transport department.
  • Subject: TEHNIČKE ZNANOSTI. Temeljne tehničke znanosti. | TECHNICAL SCIENCES. Basic Technical Sciences. | inteligentna | transportna | sredstva | vozila | tehnologija | intelligent | transport | vehicles | technology

nteligentna transportna sredstva imaju značenje novoga kritičnog pojma koji mijenja pristup i trend razvoja prometne znanosti i tehnologije transporta. Paralelno teče i razvoj inteligentnih vozila, koja svojim novim svojstvima značajno unaprjeĎuju sigurnost, učinkovitos... View more
Share - Bookmark