ORGANIZACIJSKA STRUKTURA U INDUSTRIJI

Bachelor thesis Croatian OPEN
Štimac, Mile;
(2016)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Business department.
  • Subject: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Ekonomika poduzetništva. | SOCIAL SCIENCES. Economics. Economics of Entrepreneurship. | inovacija | industrija | organizacija | Podravka | struktura | innovation | industry | organisation | structure

Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pra... View more
Share - Bookmark