Organizacijska struktura u industriji

Bachelor thesis Croatian OPEN
Štimac, Mile;
(2018)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić.
  • Subject: inovacija | industrija | organizacija | Podravka | struktura | innovation | industry | organisation | structure | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. | SOCIAL SCIENCES. Economics.

Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pra... View more
Share - Bookmark