Utjecaj ambalaže na području selektivne kozmetike i parfema

Bachelor thesis Croatian OPEN
Ferenčak, Maja;
(2015)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Multimedia, Design and Application.
  • Subject: TEHNIČKE ZNANOSTI. Grafička tehnologija. Procesi grafičke reprodukcije. | TECHNICAL SCIENCES. Graphic Technology. Processes of Graphic Reproduction. | kozmetička industrija | selektivna kozmetika | ambalaža | parfemska industrija | utjecaj ambalaže | dizajn ambalaže | tržište | brand marketing

Završni rad bavi se izgledom ambalaže proizvoda selektivne kozmetike i skupocjenih parfema kroz identitet određenog branda, i njegovog krajnjeg korisnika-tržišta odnosno ciljane skupine. Dizajn ambalaže često ima presudan utjecaj na konačan izgleda proizvoda po... View more
Share - Bookmark