Sestrinska skrb za bolesnike oboljele od depresivnog poremećaja

Bachelor thesis Croatian OPEN
Medvedec Vlašić, Klaudija;
(2016)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Biomedical Sciences.
  • Subject: poremećaji raspoloženja | depresija | liječenje | mood disorders | depression | treatment | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Sestrinstvo. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Nursing.

Uobičajeni, normalni afekti (tuga, bol i radost) dio su našega svakodnevnoga života i trebaju se razlikovati od patoloških stanja ili poremećaja raspoloženja. Afektivni poremećaji ili poremećaji raspoloženja su najzastupljenija skupina duševnih poremećaja. Njih... View more
Share - Bookmark