Franšizno poslovanje u Hrvatskoj

Master thesis Croatian OPEN
Košić, Karolina;
(2017)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Business Economics.
  • Subject: Franšizni poslovni model | franšizno poslovanje | davatelj franšize | primatelj franšize | franšiza | Franchise business model | Franchising | the Franchisor | the Franchisee | the Franchise | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Ekonomika poduzetništva. | SOCIAL SCIENCES. Economics. Economics of Entrepreneurship.

Većina poduzetnika kreće sa svojim poslovanjem od nule s predmetom kojeg će predstavljati na tržištu. Svoje poslovanje razvija postepeno, a kroz razvoj svog poslovanja susreće se s problemima i velikim troškovima, izlaže se riziku od neuspjeha na tržištu ili barem nesig... View more
Share - Bookmark