Sublimirane poruke i njihov utjecaj na ponašanje potrošača

Master thesis Croatian OPEN
Dozet, Sara;
(2018)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Business Economics.
  • Subject: sublimirane poruke | ponašanje potrošača | utjecaj. poruke | nesvjesno | oglašavanje | filmovi | istraživanje | subliminal messages | consumer behavior | effect | messages | unconsciously | advertising | movies | research | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Marketing. | SOCIAL SCIENCES. Economics. Marketing.

U ovom diplomskom radu obradit će se tema utjecaj sublimiranih poruka filmske industrije te njihov utjecaj na ponašanje potrošača. Ponašanje potrošača je proces u kojem potrošač pribavlja i konzumira proizvode, ideje i usluge. Upravo radi toga je podložan utjecajima oko... View more
Share - Bookmark