publication . Master thesis . 2018

Utjecaj imidža marke na odabir luksuznog kozmetičkog proizvoda

Jurić, Monika;
Open Access Croatian
  • Published: 28 Feb 2018
  • Publisher: Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za poslovnu ekonomiju.
  • Country: Croatia
Abstract
Ponašanje potrošača je dinamička interakcija spoznaje i čimbenika okružja koji se reflektiraju na ponašanje i promjenu raznih aspekata života potrošača. Danas diljem svijeta postoje milijarde potrošača koji kupuju proizvode. Kozmetički proizvod je svaka tvar ili smjesa koja je namijenjena dodiru s vanjskim dijelovima tijela (koža, kosa, nokti) ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo radi njihova čišćenja, parfimiranja, zaštite i održavanja u dobrom stanju, mijenjanja njihova izgleda ili korekcije tjelesnih mirisa. Luksuz označava materijalne stvari koje čovjeku ne pružaju zadovoljenje njegovih egzistencijalnih potreba već mu stvara osjećaj udobnosti, ...
Subjects
free text keywords: imidž, marka, luksuz, kozmetički proizvod, luksuzni kozmetički proizvod, potrošač, image, brand, luxury, cosmetic product, a luxurious cosmetic product, consumer, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Marketing., SOCIAL SCIENCES. Economics. Marketing.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue