Utjecaj imidža marke na odabir luksuznog kozmetičkog proizvoda

Master thesis Croatian OPEN
Jurić, Monika;
(2018)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Business Economics.
  • Subject: imidž | marka | luksuz | kozmetički proizvod | luksuzni kozmetički proizvod | potrošač | image | brand | luxury | cosmetic product | a luxurious cosmetic product | consumer | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Marketing. | SOCIAL SCIENCES. Economics. Marketing.

Ponašanje potrošača je dinamička interakcija spoznaje i čimbenika okružja koji se reflektiraju na ponašanje i promjenu raznih aspekata života potrošača. Danas diljem svijeta postoje milijarde potrošača koji kupuju proizvode. Kozmetički proizvod je svaka tvar ili smjesa ... View more
Share - Bookmark