Kontinuirana regulacija broja okretaja elektromotora upravljana PLC-om

Bachelor thesis Croatian OPEN
Leljak, Matija;
(2018)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Electrical Engineering.
  • Subject: PID | PLC | HMI | HSC | G120C | PROFINET | TEHNIČKE ZNANOSTI. Elektrotehnika. Automatizacija i robotika. | TECHNICAL SCIENCES. Electrical Engineering. Automation and Robotics.

Tema ovog rada je kontinuirana regulacija broja okretaja elektromotora upravljana PLC-om. U teorijskom dijelu rada opisani su sustavi automatizacije i tipovi regulatora koji se koriste u industrijskim postrojenjima te njihova primjena. U praktičnom dijelu opisana je... View more
Share - Bookmark