Komunikacijski aspekt ukrašavanja tijela u zapadnoj kulturi

Master thesis Croatian OPEN
Dadić, Nikolina;
(2017)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Communicology and Public Relations.
  • Subject: komunikacija | neverbalna komunikacija | tetoviranje | ukrašavanje tijela | zapadna kultura | communication | nonverbal communication | tattoo | body art | west culture | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Komunikologija. | SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Communicology.

Ukrašavanje tijela kroz povijest imalo je različita značenja, bilo religijska, ritualna ili estetska, neovisno o stupnju civilizacijskog razvoja, kulturi i kontinentu. Ukrašavanje se održalo do danas, a tijekom različitih povijesnih razdoblja bilo je podložno modi i tre... View more
Share - Bookmark