Subliminalne poruke: mit ili stvarnost

Master thesis Croatian OPEN
Baj, Igor;
(2017)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Communicology and Public Relations.
  • Subject: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Komunikologija. | SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Communicology. | subliminalne poruke | subliminalna percepcija | subliminalne tehnike | subliminalne poruke u medijima | stavovi o subliminalnim porukama | subliminal messages | subliminal perception | subliminal techniques | subliminal messages in the media | attitudes about subliminal messages

Subliminalne poruke dugi su niz godina prisutne u gotovo svim medijima, a u ovom je radu naglasak stavljen na praksu koja se odnosi na vizualnu komunikaciju. Pojašnjeni su osnovni pojmovi kao što su subliminalne poruke i šest temeljnih audiovizualnih tehnika pomoću koji... View more
Share - Bookmark