UPRAVLJANJE PROCESOM MARKETINGA I FINANCIRANJA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Bachelor thesis Croatian OPEN
Pavić, Dean;
(2017)
  • Publisher: Polytehnic in Pozega. Biotechnical department.
  • Subject: organizacija | ruralni razvoj | poljoprivredno tržište | organization | rural development | agricultural market | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Poljoprivreda (agronomija). Ekonomika. | BIOTECHNICAL SCIENCES. Agronomy. Economics.

Tema ovog završnog rada je vezana uz analizu uloge marketinga i menadžmenta u svrhu uspješnog financijskog poslovanja subjekata na poljoprivrednom tržištu. Marketinški menadžment kao koncepcija podrazumijeva orijentaciju na potrošača, razvoj integriranog poslovnog progr... View more
Share - Bookmark