Trodimenzionalni digitalni otisci

Master thesis Croatian OPEN
Miser, Izidora;
(2015)
  • Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Removable Prosthodontics.
  • Subject: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Dentalna medicina. Protetika dentalne medicine. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Dental Medicine. Prosthetic Dentistry. | digitalno uzimanje otisaka | digital impressioning

Dentalnu medicinu, kao kliniĉku i znanstvenu disciplinu, prati brz razvoj ĉemu uvelike pridonosi razvoj dentalne tehnologije. Stomatološki materijali imaju dugu povijest. Od pĉelinjeg voska, bijele sadre, termoplastiĉnih materijala, hidrokoloida i elastomera do 3D digit... View more
Share - Bookmark