PROSUDBA KVALITETE I KVANTITETE DOBIVENE KOSTI UPORABOM BIFAZNOG ß-TRIKALCIJFOSFATA/ HIDROKSILAPATITA PRI PODIZANJU DNA SINUSA

Doctoral thesis Croatian OPEN
Jelušić, Damir;
(2014)
  • Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Periodontology.
  • Subject: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Dentalna medicina. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Dental Medicine. | Stomatologija | Stomatology | dentalni implantat | podizanje dna sinusa | regeneracija kosti | beta trikalcijev fosfat | hidroksilapatit | dental implant | sinus floor augmentation | bone regeneration | beta-tricalcium phosphate | hydroxyapatite
    • udc: udc:616.31(043.3)

Razvoj dentalne implantologije unaprijedio je različite kirurške metode regeneracije kosti, a jedna od njih jest i podizanje dna sinusa. Svrha ovoga rada bila je provedba kliničkog istraživanja u kojemu su se koristila dva različita sintetska koštana nadomjestka... View more
Share - Bookmark