UTJECAJ POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA NA SINONAZALNE SIMPTOME, BOL I KVALITETU ŽIVOTA U PACIJENATA S KRONIČNIM RINOSINUITISOM

Doctoral thesis Croatian OPEN
Shejbal, Dražen;
(2015)
  • Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Chair of Otorhynolaringology.
  • Subject: kronični rinosinuitis | posttraumatski stresni poremećaj | SNOT-22 | VAS | SF-36 | vrednovanje kompjuteriziranom tomografijom | orofacijalna bol | ozbiljnost bolesti | stres | Chronic rhinosinusitis | Posttraumatic stress disorder | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Dentalna medicina. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Dental Medicine. | Stomatologija | Stomatology
    • udc: udc:616.31(043.3)

Kronični rinosinuitis (KRS) i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) bolesti su koje snažno utječu na kvalitetu života. Etiologija KRS je multifaktorijalna, s različitim upalnim mehanizmima koji izazivaju bolest. PTSP karakteriziran je stalnim i intenzivnim psiho... View more
Share - Bookmark