Promjene na koži lica inducirane UV-zračenjem

Master thesis Croatian OPEN
Bojčić, Zrinka (2016)
  • Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Chair of Dermatovenerology.
  • Subject: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Dentalna medicina. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Dental Medicine. | kožne manifestacije | ultraljubičaste zrake | lice | skin manifestations | ultraviolet rays | face

Promjene inducirane UV zračenjem obuhvaćaju različite kliničke entitete. Zbog svoje biološke aktivnosti i sposobnosti da induciraju oštećenje DNK, UV-B zrake najvažniji su etiološki čimbenik u nastanku opeklina i karcinoma kože. Iako je UV-A zračenje glavna komponenta ultraljubičastog zračenja, manje je biološki aktivna od UV-B. UV-A zračenje ima posebno važnu ulogu u fotostarenju kože. Klinička slika akutnih promjena induciranih UV zračenjem ovisi o količini energije apsorbirane u jednoj dozi te o fototipu kože. Akutne promjene inducirane UV zračenjem uključuju eritem, opekline, fotosenzitivne reakcije te fotodermatoze nepoznatog uzroka. Kronične promjene nastaju kao posljedica dugotrajnog i kontinuiranog izlaganja UV zračenju. Prodiranjem UV zračenja, osobito UV-A zraka, dolazi do oštećenja elastičnih i kolagenih vlakana, što rezultira preuranjenim starenjem kože. Dugotrajna izloženost kože UV zračenju može dovesti do razvoja preinvazivnih, ali i invazivnih zloćudnih promjena kože. Kronične promjene kože inducirane UV zračenjem uključuju aktiničke keratoze, aktinički heilitis, bazocelularni i spinocelularni karcinom te melanom. Ultraviolet light-induced skin lesions include varied clinical entities. Due to its damaging effect to DNA and their biological activity, UV-B radiation is the main cause of sunburn and skin cancer. Although UV-A radiation is the main component of ultraviolet radiation, it is less biologically active than UV-B. UV-A radiation has a substantial role in photoaging. Clinical manifestations of acute UV light-induced skin lesions depend on the amount of energy absorbed in a single dose and skin phototype. Acute UV light-induced skin lesions include the following: erythema, sunburn, photosensitivity reactions and idiopathic photodermatoses. Chronic UV-light induced skin lesions are the result of long-term and continuous exposure to UV radiation. The penetration of UV-radiation, especially UV-A rays, cause the damage of the elastic and collagen fibers, which results in the premature aging of the skin. Prolonged human exposure to solar UV radiation may result in pre-invasive and invasive skin lesions. Chronic UV light-induced skin lesions include the following: actinic keratoses, actinic cheilitis, and basal cell carcinoma, spinocellular carcinoma and melanoma.
Share - Bookmark