Okluzija i temporomandibularni poremećaji

Master thesis Croatian OPEN
Profozić, Anja;
(2017)
  • Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Removable Prosthodontics.
  • Subject: okluzija | temporomandibularni poremećaji | okluzijska terapija | okluzijske udlage | dental occlusion | temporomandibular disorders | occlusal treatment | occlusal splint | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Dentalna medicina. Protetika dentalne medicine. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Dental Medicine. Prosthetic Dentistry.

Stomatognatni sustav sloţena je cjelina ĉije se funkcije mastikacije, gutanja i govora isprepliću u svakodnevnom ţivotu. Sastoji se od gornje i donje ĉeljusti, temporomandibularnih zglobova, ţvaĉnih mišića, zuba koji su u okluzijskim odnosima i pripadajućih potpornih st... View more
Share - Bookmark