publication . Master thesis . 2017

Usporedba materijala i tehnologija za dentalne otiske

Stričak, Tena;
Open Access Croatian
  • Published: 21 Sep 2017
  • Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Stomatološki fakultet. Zavod za mobilnu protetiku.
  • Country: Croatia
Abstract
Konvencionalna metoda otiskivanja podrazumijeva otisak pomoću žlice u koju se aplicira otisni materijal. Napredak tehnologije omogućio je razvoj dentalnih skenera kojima se skenira intraoralno (zubni luk) ili ekstraoralno (otisak ili izliveni model). Usporedba materijala i tehnologija predmet je brojnih istraživanja čiji su rezultati pokazali da pacijenti bolje prihvaćaju digitalni otisni postupak. Konvencionalni otisni postupci imaju više faza pri uzimanju otiska pa je rizik od nastanka pogrešaka veći i vrijeme izvođenja takvog otiska produženo. Kod digitalnih otisaka postoji mogućnost arhiviranja, a omogućen je i prijenos digitalne slike između ordinacije i la...
Subjects
free text keywords: dentalni otisni materijali, intraoralni skener, stolni laboratorijski skener, dentalni optički otisci, usporedba, dental impression materials, intraoral scanner, dental laboratory scanner, optical dental impression, comparison, BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Dentalna medicina. Protetika dentalne medicine., BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Dental Medicine. Prosthetic Dentistry.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue