Jačina sveze adhezijskih materijala na tvrda zubna tkiva

Master thesis Croatian OPEN
Žagar, Polona;
(2017)
  • Publisher: University of Zagreb. School of Dental Medicine. Department of Endodontics and Restorative Dentistry.
  • Subject: adhezija | jetkajuće ispirajući adhezivi | samojetkajući adhezivi | univerzalni adhezivi | jačina adhezijske sveze | adhesion | etch-and-rinse adhesives | self-etch adhesives | universal adhesives | adhesion bond strength | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Dentalna medicina. Endodoncija i restaurativna dentalna medicina. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Dental Medicine. Endodonics and Restorative Dentistry.

Adhezija se odnosi na povezivanje atoma i molekula na kontaktnim površinama različitih materijala. Adhezijske sustave možemo podjeliti prema interakciji sa tvrdim zubnim tkivima na jetkajuće ispirajuće, samojetkajuće i staklenoionomerne sustave. Univerzalni adhezivi... View more
Share - Bookmark