Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

Doctoral thesis OPEN
(2012)
  • Subject: Corporate image | Corporate image - Management | Corporate image - Marketing

M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong,... View more
Share - Bookmark