publication . Doctoral thesis . 2012

Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

Open Access
  • Published: 04 Sep 2012
  • Country: South Africa
Abstract
M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.
Subjects
free text keywords: Corporate image, Corporate image - Management, Corporate image - Marketing
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue