Ahilik geleneği ve kütüphanecilik

Article Turkish OPEN
Çolaklar, Huriye;
(2019)
  • Publisher: International Balkan University
  • Related identifiers: doi: 10.7827/TurkishStudies.14889
  • Subject: Ahilik | Kütüphanecilik | Akhism | Librarianship | Mesleki örgütlenme | Mesleki etik | Mesleki kimlik | Professional organization | Professional identity | Professional ethics

Ahilik, geçmişi oldukça eskilere dayanan hem mesleki eğitimi sağlayan hem de ticari yaşamı destekleyen bir gelenektir. Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu topraklarında gelişmiş, büyümüş ve varlığını devam ettirmiştir. Ahilik, var olduğu dönemin mesleki örg... View more
Share - Bookmark