publication . Article . 2019

Ahilik geleneği ve kütüphanecilik

Huriye ÇOLAKLAR;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Feb 2019
  • Publisher: International Balkan University
  • Country: Turkey
Abstract
Ahilik, geçmişi oldukça eskilere dayanan hem mesleki eğitimi sağlayan hem de ticari yaşamı destekleyen bir gelenektir. Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu topraklarında gelişmiş, büyümüş ve varlığını devam ettirmiştir. Ahilik, var olduğu dönemin mesleki örgütlenmenin önemli bir kurumudur. Bu kurum, Türk-İslam kültürünün bir sentezinden oluşmuştur. Ahilik kurumu, Osmanlı İmparatorluğu’nda ticaret, sanayi, eğitim, kültür-sosyal alanında önemli rol oynamıştır. Bu makalede “ahilik” ve “kütüphanecilik” kavramları, mesleki sorumluluk, etik anlayışı, mesleki birlik ve örgütlenme biçimleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada, önce mesleki örgütlenme ge...
Subjects
free text keywords: Ahilik, Kütüphanecilik, Akhism, Librarianship, Mesleki örgütlenme, Mesleki etik, Mesleki kimlik, Professional organization, Professional identity, Professional ethics, Sociology, Linguistics, Anthropology
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue