publication . Conference object . 2016

European Model Company Act jako nowy instrument harmonizacji europejskiego prawa spółek

Możdżeń, Kamila;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Poland
Abstract
Przedmiotem żywej dyskusji w dziedzinie harmonizacji europejskiego prawa spółek stał się ostatnio przełomowy szkic europejskiej ustawy modelowej o spółkach - European Model Company Act (EMCA), który po kilku latach prac najwybitniejszych ekspertów z całej Europy ujrzał światło dzienne. Modelowy europejski kodeks spółek handlowych, który państwa członkowskie będą mogły dobrowolnie implementować, ma pełnić rolę obiecującego dopełnienia dotychczasowych instrumentów harmonizacyjnych oraz inspirować ustawodawstwa narodowe podczas podejmowania przez państwa kolejnych reform. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki ustawy modelowej z uwzględnieniem regulacji zawa...
Subjects
free text keywords: EMCA, prawo europejskie, prawo spółek, European Law, company law
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue