Finansowy wymiar psychoterapii a relacja terapeutyczna

Article Polish OPEN
Marchewka, Katarzyna;
(2017)
  • Related identifiers: doi: 10.13153/diam.51.2017.1031
  • Subject: relacja psychoterapeutyczna | kontrakt psychoterapeutyczny | refundacja usług psychoterapeutycznych | skuteczność psychoterapii | Alan C. Tjeltveit | Barbaro de Bogdan | psychotherapeutic relationship | psychotherapy treatment contract | compensation for psychotherapy services | the effectiveness of psychotherapy | Bogdan de Barbaro

Cel artykułu stanowi omówienie wybranych zagadnień odnoszących się do wpływu, jaki wywiera finansowy wymiar psychoterapii na relację psychoterapeutyczną. Na początku podejmowane są rozważania dotyczące znaczenia bezpośredniej zapłaty dokonywanej przez klienta za ses... View more
Share - Bookmark