publication . Article . Other literature type . 2017

Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna

Katarzyna Marchewka;
  • Published: 26 Mar 2017
  • Country: Poland
Abstract
Cel artykułu stanowi omówienie wybranych zagadnień odnoszących się do wpływu, jaki wywiera finansowy wymiar psychoterapii na relację psychoterapeutyczną. Na początku podejmowane są rozważania dotyczące znaczenia bezpośredniej zapłaty dokonywanej przez klienta za sesje terapeutyczne w relacji terapeutycznej. Następnie poruszona zostaje problematyka refundowania usług psychoterapeutycznych - ukazane zostaną konsekwencje kryteriów refundowania określonych metod terapeutycznych dla jakości relacji psychoterapeutycznej, a także wpływ, jaki wywiera na usługi psychoterapeutyczne wymóg prowadzenia badań nad skutecznością psychoterapii w paradygmacie nauk przyrodniczych....
Subjects
free text keywords: relacja psychoterapeutyczna, kontrakt psychoterapeutyczny, refundacja usług psychoterapeutycznych, skuteczność psychoterapii, Alan C. Tjeltveit, Barbaro de Bogdan, psychotherapeutic relationship, psychotherapy treatment contract, compensation for psychotherapy services, the effectiveness of psychotherapy, Bogdan de Barbaro, relacja psychoterapeutyczna; kontrakt psychoterapeutyczny; refundacja usług psychoterapeutycznych; skuteczność psychoterapii; Tjeltveit Alan C.; Barbaro de Bogdan
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue