Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.

Article Polish OPEN
Czarnecki, Paweł;
(2015)
  • Subject: odpowiedzialność Skarbu Państwa | rozdział 58 k.p.k. | odszkodowanie za skazanie | nowelizacja z 27 września 2015

W artykule przedstawiono planowaną nowelizację przepisów regulujących odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz pozostałe środki przymusu. Omówiono źródła prawa krajowego i międzynarodowego żądania odszkodowania i ... View more
Share - Bookmark