publication . Article . 1987

Местото на Македониjа во jугословенско-бугарските односи во периодот 1919-1923 година според полските дипломатски известуваниа

Stawowy-Kawka, Irena;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 1987
  • Country: Poland
Any information missing or wrong?Report an Issue