O badaniu słownictwa specjalistycznego w literaturze (na przykładzie powieści Jalu Kurka "Grypa szaleje w Naprawie")

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Śliwiński, Władysław;
(2017)
  • Publisher: Belianum
  • Subject: a specialized vocabulary | the terms from the sphere of civil service | teachind | medicine and jurisdiction | an analysis of the terms and their lexical combinations | the socioterminological method
Share - Bookmark