Ścieżka cieni : o poetyckich wymianach Brodskiego i Audena z językiem angielskim w tle

Article Polish OPEN
Gromala, Monika;
(2015)
  • Related identifiers: doi: 10.4467/16891864PC.15.012.4450
  • Subject: Brodski | Auden | poezja dwudziestego wieku | So Forth | przekład | Brodsky | 20th century poets | translation

Joseph Brodsky's late work is well known for its grounding in the American culture. The main aim of this paper is to trace themes and patterns Brodsky used in So Forth, and in earlier works, to become recognizable as an English poet. The author draws on David Betha's tr... View more
Share - Bookmark