publication . Article . 2014

Efekty kształcenia dla kursu : "Wychowanie patriotyczne dla nauczycieli historii"

Tytko, Marek Mariusz;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Poland
Abstract
1. Celem artykułu jest pokazanie projektowanych efektów kształcenia dla kursu uniwersyteckiego dotyczącego wychowania patriotycznego dla nauczycieli historii. 2. Metodologia. Autor używał historiograficznej metodą analizy, analizy logicznej oraz obserwacji uczestniczącej. 3. Główne wyniki analizy. Autor opisał podstawowe informacje na temat proponowanego kursu pt. Wychowanie patriotyczne dla nauczycieli historii. Podał kompletny zestaw celów kształcenia, którymi są: A) dostarczenie wiedzy (teoretycznej) na temat polskiego patriotyzmu i wychowania patriotycznego, aplikowanego na lekcjach w szkole i zajęciach pozalekcyjnych, B) wykształcenie umiejętności praktyczn...
Subjects
free text keywords: pedagogika, patriotyzm, pedagogika kultury narodowej, naród, państwo, edukacja patriotyczna, nauczyciele historii, historia, education, patriotism, pedagogy of national culture, nation (ethnicity), state, patriotic education, history teachers (teachers of history), history
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue