publication . Book . 2016

(صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب

Rakowiecka-Asgari, Karolina; Asgari Hasanaklou, Asgar;
Open Access Persian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Našr-e Axtarān
  • Country: Poland
Abstract
Książka porusza problem relacji formy powieści irańskiej z dynamiką przemian społecznych. Analizując zjawisko feminizacji porewolucyjnej beletrystyki, zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką postać kobieca zaczyna stopniowo odgrywać, jej psychologiczną komplikację i uwikłanie w złożone relacje z innymi, które stają się częstokroć kluczem do literackiego przetworzenia zmiennej i wielowymiarowej rzeczywistości społecznej, do której przestały przystawać bardziej klasyczne formy literatury. Odchodząc od prostego wyobrażenia literatury jako odwzorowania rzeczywistości w klasycznej socjologii powieści książka ta próbuje szukać odpowiedzi na pytanie o sposoby dyskursywikac...
Subjects
free text keywords: powieść irańska, postać kobieca, porewolucyjny Iran, literatura Bliskiego Wschodu, Iranian novel, female character, post-revolutional Iran, Middle Eastern literature, romān-e irāni, šaxsiyat-e zan, Irān-e pas az enqelāb, adabiyāt-e xavar-e miyāne
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue