La bambola, la madre, l’amazzone : risvolti sociologici del rimodellamento dei corpi femminili

Part of book or chapter of book Italian OPEN
Campa, Riccardo; Prüfer, Paweł; (2016)
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża
  • Subject: kobiece piękno | szczupłość | anoreksja | chirurgia plastyczna | socjologia historyczna | female beauty | thinness | anorexia | plastic surgery | historical sociology

Autor podejmuje próbę zrekonstruowania genealogii trzech modeli kobiecego piękna, takich jak kobieta-lalka, kobieta-matka i kobieta-amazonka. Dokonuje tego wykorzystując podejście socjologii historycznej. Po pierwsze, artykuł odnosi się do danych statystycznych dotycząc... View more
Share - Bookmark