publication . Part of book or chapter of book . 2012

Kategoria pogranicza we współczesnych studiach żydowskich

Prokop-Janiec, Eugenia;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
  • Country: Poland
Subjects
free text keywords: pogranicze, strefa kontaktu, trzecia przestrzeń, subkultura, studia żydowskie, frontier, contact zone, third space, subculture, Jewish studies
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue