Rola przeżycia estetycznego w procesie samowychowania człowieka dorosłego

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Gołek, Bartłomiej;
(2013)
  • Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
  • Subject: sztuka | przeżycie estetyczne | wychowanie przez sztukę | samowychowanie | art | self-education | education through art | esthetic experience

Artykuł ukazuje edukacyjny wymiar oddziaływania sztuki na człowieka, w szczególności miejsce i rolę przeżycia estetycznego w procesie samowychowania (autokreacji) człowieka dorosłego. W toku przeżycia estetycznego odsłaniają się przed uczestniczącą w nim jednostką nie t... View more
Share - Bookmark