Dostęp do informacji naukowej w kontekście europejskich infrastruktur badawczych

Article Polish OPEN
Pietruch-Reizes, Diana;
(2015)

Zwrócono uwagę na problemy optymalizacji przepływu informacji i wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania w kontekście rozwoju infrastruktur badawczych w Europie. W tym celu przeanalizowano dokumenty Unii Europejskiej. Omówiono pokrótce kwestie tworzenia kons... View more
Share - Bookmark