Zasób leksykalny obcojęzycznych użytkowników polszczyzny w świetle badań ilościowych

Article Polish OPEN
Seretny, Anna;
(2015)
  • Related identifiers: doi: 10.12797/LV.10.2015.20.07
  • Subject: kompetencja leksykalna | wskaźniki bogactwa leksykalnego | profil leksykalny wypowiedzi | uczący się języka polskiego | lexical competence | indices of lexical richness | lexical profile | Polish language learners

Polish is learnt by two types of learners; namely, heritage language learners (HLLs) and foreign language learners (FLLs). HLLs are of Polish origin and have gained their partial knowledge of language in a natural environment unlike FLLs who learn Polish in a formal ins... View more
Share - Bookmark