Język polski wprawiony w ruch : twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce

Conference object Polish OPEN
Kulig, Agnieszka;
(2013)
  • Publisher: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny
  • Subject: prezentacja mulitimedialna | Prezi | język polski | metafora | multimedia presentation | Polish language | metaphor

Artykuł stanowi propozycję wykorzystania prezitacji, czyli prezentacji multimedialnej wykonanej w aplikacji Prezi, przy okazji szkolnego omawiania dzieł z literackiego kanonu. Opisany w tekście pomysł opiera się na tworzeniu wizualnych metafor związanych z daną książką ... View more
Share - Bookmark