Ewolucja basenu Fatricum w Tatrach od późnego oleneku do noryku

Doctoral thesis Polish OPEN
Rychliński, Tomasz;
  • Subject: trias | Tatry | Fatricum | ewolucja basenu | sedymentacja | diageneza | Triassic | Tatra Mts. | basin evolution | sedimentation | diagenesis

W triasie basen Fatricum stanowił fragment karpackiej części zachodniej Tetydy i usytuowany był najprawdopodobniej w obrębie południowego skłonu Platformy Paleoeuropejskiej, a jego ewolucja jest związana z rozwojem tej części oceanu Tetydy. W późnym oleneku oraz triasie... View more
Share - Bookmark