publication . Part of book or chapter of book . 2014

Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica

Campa, Riccardo;
Open Access Italian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża
  • Country: Poland
Abstract
Debata związana z terapeutycznym zastosowaniem komórek macierzystych, od dość dawna prowadzona w atmosferze sporów, w ostatnich jednak dwóch latach skoncentrowała się wokół tzw. "przypadku Stamina", włoskiego zjawiska, które przybrało wymiar światowy. Władze i autorytety włoskie dokonały autoryzacji terapii bazującej na wstrzykiwaniu mezenchymalnych komórek macierzystych, która w uznaniu międzynarodowej społeczności naukowej miałaby być "pozbawioną podstaw naukowych". Ta wyjątkowa sytuacja przestała być już tylko problemem o charakterze naukowym, a stała się również problemem społecznym. Aby wyjaśnić owe przesunięcie problemu z płaszczyzny diagnostyczno-terapeut...
Subjects
free text keywords: komórki macierzyste, dylematy bioetyczne, polityka naukowa, choroby neurologiczne, perspektywa socjologiczna, Stem cells, bioethical dilemmas, science policy, neurodegenerative diseases, sociological perspective, cellule staminali, dilemmi bioetici, politica della scienza, malattie neurodegenerative, prospettiva sociologica
Related Organizations
Communities
Science and Innovation Policy Studies
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue