publication . Article . Other literature type . 2016

Franciszek Tomaszewski and his journey around Croatia

Pudłocki, Tomasz;
Open Access Serbo-Croatian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Poland
Abstract
Autor u prvome dijelu teksta prikazuje život i djelatnost profesora Franciszka Tomaszewskog, prosvjetnog djelatnika, direktora gimnazije i zastupnika u galicijskom sejmu i Carevinskom vijeću, s osobitim naglaskom na njegov putopis s putovanja po istočnoj jadranskoj obali 1909. Njegov je izvještaj, objavljen u novinama Słowo Polskie u Lavovu, dosad bio nepoznat i nije korišten u historiografiji. U drugome dijelu članka donosi se izvorni tekst putopisa na poljskom jeziku.
Subjects
free text keywords: Franciszek Tomaszewski; Istra; Pula; Split; Kotor; Bosna i Hercegovina; Poljaci
Related Organizations
58 references, page 1 of 4

2 Ibidem, R. 17: 1912 nr 330 z 18 VII, s. 1.

3 Śp. Franciszek Tomaszewski, Wiedeń, 19 lipca, ibidem, R. 17: 1912 nr 335 z 20 VII, s. 2.

4 „Muzeum“ 1912, t. 28, s. 234; Wien Universitaet, Archiv, Księgi Wydziału Filozoficznego z lat 1872/1873-1875/1876. Zahvaljujem g. Wacławu Szczepaniku za pregled te građe.

5 Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Przemyślu za r. szk. 1880, Przemyśl 1880, s. 65; „Muzeum“ 1912, t. 28, s. 234.

6 Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Przemyślu za r. szk. 1881, Przemyśl 1881, s. 57.

7 Śp. Franciszek Tomaszewski, Wiedeń, 19 lipca, „Słowo Polskie“ R. 17: 1912 nr 335 z 20 VII, s. 2.

8 J. Kornicki, op. cit., s. 1; Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum im. Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze za rok 1897, Sambor 1897, s. 4.

9 „Muzeum“ 1912, t. 28, s. 235.

10 M. Warmski, Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1884-1894. Rys historyczny, Lwów 1894, s. 40; „Mueum“ 1887, t. 3, s. 54-57.

11 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, WF II 504 Dokt. Tomaszewski Franciszek; „Muzeum“ 1912, t. 28, s. 234.

12 Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum im. Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze za rok 1897, Sambor 1897, s. 4.

13 Njegovu angažiranost u gradske probleme potvrđuju brojne vrlo stručne izjave koje je bilježio lokalni tisak. Vidi, među ostalima: „Tygodnik Samborsko-Drohobycki“ R. 3: 1902, nr 8 z 23 II, s. 1-2; R. 4: 1903, nr 5 z 1 II, s. 1, nr 14 z 5 IV, s. 2, nr 20 z 17 IV, s. 1, nr 24 z 14 VI, s. 2, nr 37 z 13 IX, s. 2, nr 43 z 25 X, s. 2.

14 Ibidem, R. 4: 1903, nr 10 z 8 III, s. 3, nr 12 z 22 III, s. 3.

15 „Słowo Polskie“ R. 16: 1911 nr 280 z 18 VI, s. 2; R. 17: 1912 nr 330 z 18 VII, s. 1; „Tygodnik Samborsko-Drohobycki“ R. 3: 1902 nr 17 z 27 IV, s. 2; „Muzeum“ 1912, t. 28, s. 236.

16 Samborski „Sokol“ tek je u ljeto 1904. dobio vlastitu zgradu. Opširnije vidi: Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestej piątek rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół“ we Lwowie, Lwów 1892, s. 129-130; A. Kuczera, Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej, t. 2, Sambor 1937, s. 367; „Tygodnik Samborsko-Drohobycki“ R. 3: 1902 nr 25 z 22 VI, s. 2.

58 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue