Dom marzeń i snów : opowiadania Jeleny Dołgopiat i Anatolija Kurczatkina

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Trojanowska, Urszula;
(2017)
  • Publisher: AT Wydawnictwo
  • Subject: współczesna literatura rosyjska | archetypiczny obraz Domu | Jelena Dołgopiat i Anatolij Kurczatkin | tęsknota za własną przetrzenią | contemporary russian literature | archetipical vision of Home | Jelena Dołgopiat and Anatolij Kurchatkin | longing for own space
Share - Bookmark