publication . Part of book or chapter of book . 2016

Przemiany w pojmowaniu wolności mediów

Lorenc, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Country: Poland
Abstract
Wolność mediów jest jednym z podstawowych praw człowieka, ujętym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wartość ta pozostaje dziś nie tylko niezwykle istotna, ale także bardzo aktualna, czego przykładem mogą być liczne współczesne kontrowersje, związane z próbą wpływania władz politycznych na media. W tym kontekście celowe wydaje się zbadanie, jak pojmowanie wolności mediów zmieniało się na przestrzeni wieków, od czasu popularyzacji tej idei w Europie, a także jak wolność mediów pojmowana jest w dzisiejszym świecie. Zagadnienie to zostanie przeanalizowane na podstawie dwóch najczęściej wykorzystywanych przez badaczy raportów, dotyczących wolności mediów, przyg...
Subjects
free text keywords: wolność mediów, wolność słowa, prawa człowieka, Freedom House, Reporterzy bez Granic, freedom of the press, media freedom, human rights, Reporters without Borders
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue